ดูข้อมูลการจองและสถานะการเดินทาง

ไปที่ รูปโปรไฟล์ > การเดินทางของฉัน 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางได้ 3 สถานะคือ

1. การเดินทางที่กำลังจะมาถึง
2. การเดินทางที่ผ่านมา
3. การจองที่ยกเลิกแล้ว