ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง

หากการยกเลิกการจองนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถคืนเงินได้ (ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเช็คอิน) ทุกการยกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง 10% ของราคาที่พักทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) โดยธนาคารอาจใช้เวลาดำเนินการ 7-45 วัน ในการคืนเงิน 

หากการยกเลิกการจองนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (ยกเลิกการจองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วันก่อนวันเช็คอิน) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองจะมีค่าเท่ากับราคารวมที่พักของคุณ ซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการที่พักไว้ด้วยแล้ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจองได้ที่ นโยบายยกเลิกการจองและการคืนเงิน

 

*กรณีที่ต้องการแก้ไขการจอง สามารถแจ้งแอดมินที่ LINE: @campa หลังจากที่คุณกดยกเลิก ในกรณีนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียม