ขั้นตอนยกเลิกการจองแบบไม่มีค่าธรรมเนียม (Campa Credit)

ขั้นตอนยกเลิกการจองแบบไม่มีค่าธรรมเนียม ผ่าน Campa Credit

1. กดปุ่ม ยกเลิกการจอง (หากเลยกำหนดวันยกเลิกฟรี จะไม่สามารถเลือกคืนเงินผ่าน Campa Credit ได้)

 

2. เลือก คืนเงินทาง Campa Credit และกดปุ่ม ยืนยันการยกเลิก

4. คุณสามารถตรวจสอบรายการเงินที่เข้าในบัญชี Campa Credit ของคุณได้ที่เมนู Campa Credit

*เงื่อนไขการยกเลิกผ่าน Campa Credit จะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจองของที่พักนั้นๆ เช่น ที่พักที่มีนโยบายยกเลิก 7 วันล่วงหน้าก่อนวันเช็คอิน ต้องทำการยกเลิกตามเงื่อนไข