วิธีการชำระเงินด้วย Campa Credit

เมื่อไปถึงหน้าชำระเงิน คุณจะเห็นช่องที่บอกจำนวนคงเหลือของ Campa Credit ของคุณ

 

พิมพ์จำนวนเงินที่คุณต้องการใช้ลงในช่อง Campa Credit และกดปุ่ม ใช้เครดิต

หลังกดใช้เครดิตแล้ว จำนวน Campa Credit ที่ถูกใช้จะแสดงในช่องราคา