นโยบายนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณผู้ใช้บริการ และแคมป์ป้าที่ครอบคลุมการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือรูปแบบอื่น ของแคมป์ป้าโดยแคมป์ป้าหมายถึง บริษัท แคมป้าทีเอช จำกัด
 

แพลตฟอร์มของแคมป์ป้าเป็นสื่อกลางการเสนอ, โปรโมต, ค้นหา, เปรียบเทียบ, จองที่พักรูปแบบแคมป์และแกลมปิ้งที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินเอาไว้ด้วย โดยผู้ให้บริการที่พัก คือสมาชิกผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในที่พักที่ประกาศให้บริการและ/หรือกิจกรรมต่าง บนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าส่วนสมาชิกที่ค้นหา, จองหรือใช้บริการที่พักผ่านแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าถือเป็น ผู้เข้าพัก ทั้งผู้ให้บริการที่พักและผู้เข้าพักจะต้องลงทะเบียนสมาชิกของแคมป์ป้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก่อนให้หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าทั้งนี้แคมป์ป้าไม่มีส่วนในการเป็นเจ้าของ จัดการ หรือควบคุมที่พักหรือบริการที่ผู้ให้บริการที่พักประกาศไว้แต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าสามารถดูเอกสารเกี่ยวกับนโยบายต่าง อาทิ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยแคมป์ป้า’, เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ (Terms and conditions) หรือเอกสารฉบับนี้ที่ผู้ให้บริการที่พักและผู้เข้าพักจะต้องทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนลงทะเบียน และนโยบายการยกเลิกการจองและการคืนเงิน (Cancellation and Refund Policy)

 

 • เป้าหมายของ ‘แคมป์ป้า

เชื่อมความสะดวกสบายสู่ประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้งให้ดีกว่าเดิม

แคมป์ป้า’ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนวิถีการพักผ่อนทางธรรมชาติรูปแบบเดิม เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนอย่างไร้ขีดจำกัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ให้บริการที่พัก ด้วยระบบการจัดการเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม โดยการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน สนับสนุนการทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ และปกป้องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงงานอย่างทัดเทียมเป็นธรรม และเรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

 

ข้อมูลทั่วไป

 • ความเป็นส่วนตัว
  • แคมป์ป้าให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของทั้งผู้ให้บริการที่พักและผู้เข้าพัก กรุณาดูรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บ วิธีเก็บข้อมูล และการใช้งานข้อมูลเหล่านั้นเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
    
 • การค้นหาที่พัก
  • ผู้เข้าพักสามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการที่พักได้โดยการกรอกตำแหน่งที่พักที่ต้องการ (จังหวัด อำเภอ) วันที่ต้องการเข้าและออกจากที่พัก (Check-in date, Check-out date) และจำนวนผู้เข้าพัก
  • เมื่อกดค้นหาแล้ว ผู้เข้าพักยังสามารถใช้ตัวกรอง (Filter) อาทิ ประเภทของที่พัก ลักษณะเด่นของที่พัก (ติดภูเขา แม่น้ำ) ราคา เป็นต้น เพื่อระบุรายละเอียดให้รายชื่อที่พักที่ปรากฏมีคุณสมบัติตรงตามต้องการมากยิ่งขึ้น
  • ผู้เข้าพักสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม รูปภาพ แผนผังลานกลางเต็นท์ โปรไฟล์ของผู้ให้บริการที่พัก หรือรีวิวของแต่ละที่พักได้โดยการคลิกที่รูปหรือรายชื่อที่พักนั้น
  • ผู้เข้าพักสามารถกดสัญลักษณ์หัวใจ’ (Favourite) ที่ที่พักที่สนใจเพื่อบันทึกรายชื่อไว้ดูในภายหลังได้
    
 • ข้อมูลที่พัก
  • ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของแคมป์ป้านั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ให้บริการที่พักอนุญาตให้แคมป์ป้านำเสนอ โดยผู้ให้บริการที่พักสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง อาทิ จำนวนแคมป์ไซต์ที่ให้บริการ, สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีบริการ, วิธีการเดินทาง หรือข้อกำหนดอื่น ของที่พักได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าหรือผู้ให้บริการที่พักสามารถติดต่อแคมป์ป้าเพื่อให้ทางทีมงานแก้ไขข้อมูลให้ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่พักที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแคมป์ป้าจะนำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุดตามข้อมูลที่ได้รับมา แต่หากมีความผิดพลาดใด ในข้อมูลทั้งที่เป็นผลจากการผิดพลาดในการพิมพ์ การบิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลที่เกิดจากผู้ให้บริการที่พักเองแคมป์ป้าขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใด ทั้งสิ้น สำหรับผู้ให้บริการที่พัก กรุณาอ้างอิงเพิ่มเติมไปยังเอกสารเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่พัก
    
 • การจองที่พัก
  • ผู้เข้าพักจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ แคมป์ป้าเพื่อเข้าใช้งานฟีเจอร์ต่าง บทแพลตฟอร์ม โดยการลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ชื่อ นามสกุล ข้อมูลส่วนตัวอื่น ที่สอบถามขณะ หรือระหว่างการใช้แพลตฟอร์มของแคมป์ป้าซึ่งเป็นข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้น ผู้เข้าพักอาจไม่สามารถลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือโอนย้ายบัญชีให้ผู้อื่นได้แคมป์ป้าขอเน้นย้ำให้ผู้เข้าพักเก็บข้อมูลชื่อสมาชิก และรหัสผ่านไว้แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ก็ตามที่กระทำผ่านบัญชีสมาชิกของผู้เข้าพัก หากผู้เข้าพักพบความผิดปกติในการใช้งานบัญชีที่อาจเกิดจากการเล็ดรอดของข้อมูล กรุณาแจ้งแคมป์ป้าโดยทันที ในบางกรณีแคมป์ป้าอาจขอให้ผู้เข้าพักยืนยันตัวตนด้วยการให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับแคมป์ป้าทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบตัวตน ประวัติการใช้งาน หรือการตรวจสอบทางกฎหมายอื่น
  • ในการจองที่พักจะถือว่าคุณได้ทำสัญญาชั่วคราวในการครอบครองพื้นที่ที่พักนั้น อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการที่พักมีสิทธิ (จำกัดตามตกลง) ที่จะเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักระหว่างที่ผู้เข้าพักพำนักอยู่ ในยามที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  • ในการจองที่พัก ผู้เข้าพักตกลงที่จะจ่ายค่าที่พักและค่าบริการต่าง อาทิ ค่าบริการของแคมป์ป้า’, ภาษีหรือ/หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีปรากฎบนหน้าต่างชำระเงิน (เรียกว่า ยอดรวม) ทั้งหมด เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการจองนั้นเสร็จสมบูรณ์ และจะถือว่าผู้เข้าพักได้ทำสัญญา (ซึ่งมีผลผูกพันธ์ทางกฎหมาย) กับผู้ให้บริการที่พักโดยตรง โปรดทราบว่านับจากจุดที่ผู้เข้าพักชำระเงินแคมป์ป้าจะเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้เข้าพักกับผู้ให้บริการที่พัก โดยแคมป์ป้าจะส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการจองที่พักไปยังผู้ให้บริการที่พัก และส่งอีเมลยืนยันไปให้ผู้เข้าพักในนามของผู้ให้บริการที่พัก
  • เมื่อทำการจองที่พักกับผู้ให้บริการที่พักผ่านแพลตฟอร์มของแคมป์ป้า’ ‘แคมป์ป้าจะถือว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เกี่ยวพันกับแคมป์ป้าและผู้ให้บริการที่พัก อาทิ เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ, นโยบายการยกเลิกการจองและการคืนเงิน และนโยบายหรือข้อกำหนดอื่น ที่ออกโดยผู้ให้บริการที่พัก
  • โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
  • ผู้เข้าพักจะต้องแน่ใจว่าผู้เข้าพักและผู้ร่วมเข้าพักมีอายุตามกำหนด และผู้เข้าพักควรจะแจ้งให้ผู้บริการที่พักทราบถึงเงื่อนไขอื่น ที่คุณมี อาทิ โรคประจำตัว หรือความทุพพลภาพ อื่น
  • ผู้เข้าพักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้พาผู้อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในการจองเข้ามาในที่พัก เว้นเสียจากจะทำการจองที่พักเพิ่มเข้ามาในระบบของแคมป์ป้าและชำระค่าบริการเพิ่มเติม โดยขั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการที่พักจะได้รับทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนี้ผ่านระบบของแคมป์ป้าเช่นกัน
  • เพื่อที่จะดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้าพักจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้อง ทั้งนี้แคมป์ป้าจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย (และไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในกรณีที่ข้อมูลอีเมลผิดพลาด หรือมีการสะกดผิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) หรือหมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง
    
 • พื้นที่ของที่พัก
  • แคมป์ป้าได้ขอความร่วมมือในการจัดสรรพื้นที่ของผู้ให้บริการที่พัก เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดตั้งแคมป์ โดยพื้นที่ให้บริการจะแบ่งเป็น 2 ขนาดมาตรฐาน คือ พื้นที่ แบบที่1 สำหรับขนาดประมาณ 5x5 เมตรพื้นที่ แบบที่2 สำหรับขนาดประมาณ 8x8 เมตร โดยราคาของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน และถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการที่พัก และพื้นที่ขนาดพิเศษ ที่จะมีขนาดและราคาแตกต่างกันไป ทั้งนี้จำนวนผู้ร่วมพักอาจมีผลในการคำนวณราคาที่พัก ผู้เข้าพักสามารถตรวจสอบราคาที่พักที่เปลี่ยนไปตามแต่ละขนาด และจำนวนผู้ร่วมพักได้ในหน้าโปรไฟล์ของผู้ให้บริการที่พักแต่ละแห่ง
  • ผู้เข้าพักสามารถเลือกจุดพื้นที่กางเต็นท์ได้จากแผนผังลานกางเต็นท์ที่ปรากฏบนหน้าการจองของแต่ละผู้ให้บริการที่พัก ซึ่งแต่ละจุดจะมีภาพ 360 องศา เพื่อประกอบการพิจารณา หากพื้นที่จุดนั้นถูกจองเอาไว้แล้ว ผู้เข้าพักจะไม่สามารถกดจองจุดนั้นซ้ำได้
    
 • กำหนดสิ้นสุดการจอง
  • ผู้ให้บริการที่พักมีสิทธิในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและที่พักของตน เมื่อครบเวลาการเข้าพัก ผู้ให้บริการที่พักมีสิทธิขอให้ผู้เข้าพักออกจากที่พักได้ตามกฎหมาย หรือปรับค่าใช้จ่ายกับผู้เข้าพักหากมีการใช้บริการที่พักเกินกำหนดจากที่ทำการจองและชำระเงินไว้แคมป์ป้าจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าพักตรวจสอบเวลาสิ้นสุดการจองของแต่ละที่พักให้ละเอียด
    
 • การยกเลิกการจอง
  • นโยบายยกเลิกการจองเป็นข้อกำหนดที่แคมป์ป้าอนุญาตให้ผู้ให้บริการที่พักสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ โดยข้อมูลนี้จะปรากฏบนโปรไฟล์ของที่พักนั้น สำหรับผู้เข้าพัก กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนทำการจอง หากผู้ให้บริการที่พักหรือผู้เข้าพักทำการยกเลิกการจอง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าพักจะได้รับคืนหรือที่ผู้ให้บริการที่พักจะต้องชดใช้ให้ผู้เข้าพักจะเป็นไปตามกำหนดในนโยบายการยกเลิกการจองและการคืนเงิน อย่างไรก็ดีการพิจารณาการคืนเงินที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของแคมป์ป้าเพียงผู้เดียว
    
 • การปรับเปลี่ยนการจอง
  • เมื่อการจองและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว การแก้ไขการจองจะทำได้เมื่อการจองนั้นมีวันก่อนวันเข้าพักมากกว่า 7 วัน ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกการจองด้วยตนเอง โดยการยกเลิกการจองที่ต้องการแก้ไข เลือกรับ Campa Credit เพื่อรับเครดิตเงินสดสำหรับการจองครั้งต่อไป และทำการจองที่พักใหม่อีกครั้ง โดยการยกเลิกแบบรับ Campa Credit นี้ จะไม่มีการหักค่าบริการยกเลิกการจอง อย่างไรก็ดีกรุณาอ่านข้อกำหนดใน นโยบายการใช้ Campa Credit และ นโยบายการยกเลิกการจองและการคืนเงิน ก่อนทำการยกเลิกการจอง ผู้เข้าพักยังสามารถติดต่อแอดมินของ แคมป์ป้า’ เพื่อทำการแก้ไขการจองให้ได้ที่ LINE: @campa
  • หากผู้เข้าพักเข้าใช้บริการที่พักช้ากว่าวันเช็คอินที่จองไว้ (แต่ยังไม่เลยกำหนดเช็คเอ้าท์) กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งวันเวลาที่จะมาถึงที่พักกับผู้ให้บริการที่พักโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการยกเลิกการจองที่พักและต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการยกเลิกนี้แคมป์ป้าไม่มีส่วนรับผิดชอบใด อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการที่พักเรียกเก็บเมื่อผู้เข้าพักไม่เข้าใช้บริการ
  • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่เข้าใช้บริการตามที่กำหนด และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองล่วงหน้าแคมป์ป้าจะถือว่าการใช้บริการนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์และผู้เข้าพักจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ที่ชำระผ่านแคมป์ป้าคืน
    
 • การชำระเงิน
  • เมื่อผู้เข้าพักทำการจองที่พักแล้ว จะถือว่าผู้เข้าพักยินยอมที่จะชำระค่าที่พัก รวมถึงค่าบริการอื่น ทั้งที่ผู้ให้บริการที่พักกำหนด (ถ้ามี) และ ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยแคมป์ป้า’ (Transaction fee และ Service fee) โดยค่าบริการเหล่านี้อาจไม่สามารถเรียกคืนได้ หากผู้เข้าพักได้ทำการยกเลิกการจอง หรือขอเงินคืน (Refund) โดยค่าบริการเหล่านี้แคมป์ป้าใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแคมป์ป้า’  ดูแลบัญชีสมาชิก ดูแลความปลอดภัยในการชำระเงินของผู้เข้าพักและผู้ให้บริการที่พัก
  • แคมป์ป้าทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าที่พัก ผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment gateway service) ที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัย โดยมิได้เป็นผู้ให้บริการที่พักด้วยตนเอง ค่าที่พักจะถูกหักออกจากบัตรเดบิตหรือเครดิต หรือทางช่องทางอื่น ตามที่ผู้เข้าพักเลือกชำระและถูกโอนสู่บัญชีของผู้ให้บริการที่พักอย่างปลอดภัย
    
 • รีวิว
  • หลังจากการเข้าพัก ผู้เข้าพักจะมีโอกาสเขียนรีวิวถึงผู้ให้บริการที่พัก โดยการรีวิวนี้จะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือเป็นการให้ร้าย สร้างความบาดหมาง หรือทำลายชื่อเสียงของอีกฝ่าย ความถูกต้องของการรีวิวอาจไม่ได้รับการตรวจสอบโดยแคมป์ป้าซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด หรือทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ อย่างไรก็ดีแคมป์ป้าขอสงวนสิทธิในการลบข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดหากพบว่าข้อความหรือข้อมูลใดอาจสร้างความเสียหายหรือละเมิดนโยบายใดของแคมป์ป้าหากแคมป์ป้าพบว่าการกระทำนั้นไม่ใช้ครั้งแรกและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงแคมป์ป้าขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานบัญชีของผู้รีวิวชั่วคราวหรือถาวร กรุณาติดต่อแคมป์ป้าทันที หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
  • ข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ประกาศ รีวิว หรือเขียนลงบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้า
   • ข้อมูลที่เขียนขึ้นเพื่อการโฆษณาการค้าที่ประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Logo) ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
   • ข้อความ Spam หรือข้อมูลที่ถูกประกาศแบบซ้ำ
   • ข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายเกี่ยวข้องกับเพศ ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการทำร้ายร่างกาย
   • ข้อมูลที่บิดเบือน หรือต้องการชักจูงให้หลงเชื่อ
   • ข้อมูลที่จงใจปลอมแปลงเป็นผู้อื่นไม่ว่าจะเป้น ผู้เข้าพักอื่น ผู้ให้บริการที่พักอื่น หรือตัวแทนของแคมป์ป้า
   • ข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิมนุษยชน
   • ข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือการบอกใบ้ที่อยู่ของที่พักใดที่พักหนึ่ง
   • ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผู้ให้บริการที่พัก หรือคำถาม อาจถูกลบทิ้ง
     
 • ค่าธรรมเนียม
  • แคมป์ป้าอาจมีค่าธรรมเนียมการบริการ หรือภาษีที่ผู้เข้าพักหรือผู้ให้บริการที่พักต้องชำระตามตกลง และแจกแจงบนหน้าแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าโดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้บางส่วนอาจไม่สามารถขอคืนได้แคมป์ป้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ 
    
 • ภาษี
  • สำหรับผู้ให้บริการที่พัก ผู้ให้บริการที่พักเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงาน ชำระ หรือกำหนดราคาที่พักที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่พัก ภาษีการท่องเที่ยว หรือภาษีอื่น ด้วยตนเอง
    
 • กฎการใช้งาน
  • ผู้ให้บริการที่พักและผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามกฎของแคมป์ป้าอย่างเคร่งครัด โดยจะต้อง
   • ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือที่พักอื่น
   • ไม่แฮค reverse engineer หรือพยายามแทรกแซงระบบบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าไม่ว่าจะเพื่อเก็บข้อมูล หรือทำลายความปลอดภัยของระบบ
   • ห้ามละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นโดยการคัดลอกข้อมูลและนำเสนอโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • ห้ามให้บริการจองที่พักที่เป็นพื้นที่ของแคมป์ป้าแก่บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกและไม่ได้ทำการจองผ่านระบบของแคมป์ป้า’  หรือ เรียกเก็บเงินค่าที่พักที่นอกเหนือจากที่ระบุบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้า
   • ห้ามคัดลอก นำเสนอ ข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของแคมป์ป้าโดยไม่ได้อนุญาตจากแคมป์ป้า’  
   • ห้ามนำโลโก้ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ของแคมป์ป้าไปใช้ในทางใดก็ตามก่อนได้รับอนุญาตจากแคมป์ป้า
     
 • การยกเลิกสัญญาระหว่างคุณและ ‘แคมป์ป้า
  • ข้อตกลงระหว่างคุณกับแคมป์ป้าถือว่าเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าและจะคงอยู่จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิกข้อตกลง
  • ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าสามารถระงับการใช้งาน และยกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดยการส่งอีเมลหรือลบบัญชีสมาชิกของคุณ หากการยกเลิกไม่ขัดกับข้อกำหนดอื่น ในนโยบายของแคมป์ป้า
  • แคมป์ป้าอาจขอยกเลิกข้อตกลง และระงับบัญชีสมาชิกของคุณ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่น ที่คุณให้ไว้กับแคมป์ป้า
  • แคมป์ป้าอาจยกเลิกข้อตกลงและระงับบัญชีสมาชิกของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าคุณได้กระทำผิดตามข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ที่แคมป์ป้ากำหนด หรือเพื่อปกป้องสมาชิก, พันธมิตร และแคมป์ป้าเอง
  • หากบัญชีสมาชิกของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 2 ปีแคมป์ป้าอาจระงับการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากคุณเป็นผู้เข้าพัก การจองทั้งหมดของคุณจะถูกยกเลิก เมื่อบัญชีการใช้งานของคุณถูกระงับ และการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินที่ผู้ให้บริการที่พักกำหนดไว้ ข้อมูลในบัญชีสมาชิกของคุณทั้งหมดจะไม่สามารถเรียกคืนได้
  • หากคุณเป็นผู้ให้บริการที่พัก การจองทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกยกเลิก และค่าที่พักจะถูกโอนคืนให้กับผู้เข้าพักเต็มจำนวน

 

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก

 • หลังจากลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกับแคมป์ป้าผู้ให้บริการที่พักสามารถประกาศให้บริการที่พักหรือบริการกิจกรรมอื่น ที่มีบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าซึ่งผู้ให้บริการที่พักสามารถกำหนดราคา วันเวลาที่ให้บริการหรือเงื่อนไขการเข้าพักได้อย่างอิสระ
 • หากมีผู้เข้าพักดำเนินการจองที่พัก ผู้ให้บริการที่พักจะได้รับการยืนยันการจองทั้งผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ของแคมป์ป้าและทางอีเมลที่ผู้ให้บริการที่พักแจ้งไว้กับแคมป์ป้าหลังจากนี้จะถือเป็นการเริ่มต้นการทำสัญญาเข้าพักชั่วคราวระหว่างผู้ให้บริการที่พักและผู้เข้าพัก ซึ่งผู้ให้บริการที่พักจะต้องดำเนินการบริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดบนหน้าโปรไฟล์ของผู้ให้บริการที่พัก และแคมป์ป้าจะถือว่าผู้ให้บริการที่พักยินยอมให้แคมป์ป้าหักค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) หรือภาษีต่าง ตามเงื่อนไขและกฎหมายกำหนดในแต่ละการจอง
 • เงื่อนไขหรือกฎต่าง ที่ผู้ให้บริการที่พักสร้างขึ้นจะต้องไม่ขัดกับนโยบายใด ของแคมป์ป้าและจะต้องถูกระบุให้ชัดเจนบนหน้าโปรไฟล์ที่พักของผู้ให้บริการที่พัก
 • แคมป์ป้าไม่มีส่วนในการดูแลหรือควบคุมการบริการที่พัก เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ จัดการระบบการจอง และการชำระเงินให้กับคุณเท่านั้น
 • แคมป์ป้าอำนวยความสะดวกในการสร้างโปรไฟล์ที่พักของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ง่ายและให้อิสระกับผู้ให้บริการที่พักในการจัดการ แก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ให้บริการที่พักจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ถ้ามี อาทิ ค่าทำความสะอาด ค่าจอดรถ เป็นต้น จะต้องปรากฏในหน้าโปรไฟล์ให้ผู้เข้าพักรับรู้ได้อย่างชัดเจน
 • ผู้ให้บริการที่พักจะต้องแน่ใจว่าข้อมูล ตารางวันที่ว่าง หรือรูปภาพที่ปรากฏบนโปรไฟล์นั้นเป็นข้อมูลล่าสุด
 • ผู้ให้บริการที่พักจะต้องระบุตำแหน่งของจุดต่าง ของที่พักให้ชัดเจน และดูแลรักษาป้ายกำหนดจุดที่พักที่ได้รับจากแคมป์ป้าให้ผู้เข้าพักสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ contact@campa.co.th

 

สำหรับผู้เข้าพัก

 • ความรับผิดชอบและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก
 • หลังจากเข้าพักแล้วจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพักที่จะดูแลพื้นที่ที่พัก และใช้งานพื้นที่ในทางที่ปลอดภัยและเคารพผู้เข้าพักรายอื่น ในแคมป์ไซต์นั้น และคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ของผู้ร่วมพักของคุณด้วย
 • ในการร่วมหรือกระทำกิจกรรมต่าง ทั้งที่จัดการโดยผู้ให้บริการที่พัก หรือจัดขึ้นเองในพื้นที่พักของคุณแคมป์ป้าจะถือว่าคุณได้พิจารณายอมรับทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณเอง ผู้ร่วมพัก หรือพื้นที่ที่พัก และพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายด้วยตัวคุณเอง ทั้งนี้แคมป์ป้าขอแนะนำให้คุณศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมต่าง ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจร่วมกิจกรรม ทั้งนี้แคมป์ป้าจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น