บริษัท แคมป้าทีเอช จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) ของลูกค้าและคู่ค้า และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส ‘แคมป์ป้า’ จึงขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจนโยบายการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ ‘แคมป์ป้า’ ปฏิบัติต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ เช่น ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่ถูกรวบรวม จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ เป็นต้น

 

บริษัท แคมป้าทีเอช จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์ม (platform) สำหรับจองที่พักในรูปแบบแคมป์ปิ้ง และแกลมปิ้ง ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์ (website), แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (mobile app), เว็บไซต์ของคู่ค้า และบนโซเชียลมีเดีย (social media) อื่น ๆ นโยบายความปลอดภัยเดียวกันนี้จะถูกใช้กับข้อมูลที่ ‘แคมป์ป้า’ เก็บผ่านแพลตฟอร์มทั้งหมดข้างต้น ‘แคมป์ป้า’ อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ‘แคมป์ป้า’ จึงแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับคุณ หรือเปลี่ยนแปลงจากที่เคยตกลงไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนนโยบายใหม่จะถูกนำมาใช้งาน

 

นิยาม

‘แคมป์ป้า’ หมายถึง บริษัท แคมป้าทีเอช จำกัด

คุณ หมายถึง ผู้สนใจใช้บริการแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’

คู่ค้า หมายถึง บริษัทที่ ‘แคมป์ป้า’ เชื่อถือและร่วมเซ็นสัญญาทำงานร่วมกัน

 

Q1: ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่ ‘แคมป์ป้า’ รวบรวมจากคุณ?

 • บัญชีสมาชิก (User account): เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจองที่พัก ‘แคมป์ป้า’ จะรวบรวมข้อมูล ชื่อและ ช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทร และ อีเมล) ในบางกรณี ‘แคมป์ป้า’ อาจต้องการทราบที่อยู่ปัจจุบัน, วันเกิด, ชื่อของผู้ร่วมเดินทาง และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)) และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบประวัติการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ และการจองที่พักในอนาคต เมื่อคุณสร้างบัญชีสมาชิกแล้ว ข้อมูลการตั้งค่า, การสั่งซื้อ, รูปถ่ายที่คุณอัปโหลดไว้, ประวัติการจองที่พัก และการเขียนเล่าประสบการณ์การใช้บริการที่พัก (review) ของคุณจะถูกบันทึกไว้ ทั้งนี้สมาชิกของ ‘แคมป์ป้า’ อาจได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากโปรแกรมโปรโมชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ อาทิ โปรแกรมบอกต่อเพื่อน (referral program) ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง: กรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น คุณต้องมั่นใจว่าได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บและถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อมูลของคุณ
 • การใช้งานแพลตฟอร์ม: เมื่อคุณใช้งานแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ข้อมูล IP address, วันเวลาที่ใช้งาน, ข้อมูลของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้งาน อาทิ ระบบปฏิบัติการ ภาษาและโปรแกรมที่ใช้เพื่อเปิดดูเว็บ (web browser) รวมถึงหน้าต่างบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ ‘แคมป์ป้า’ และ/หรือของคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ของที่ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในแอพพลิเคชั่นตามสัญญา
 • การใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ: หากคุณใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ อาทิ รุ่นฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ทำให้บ่งบอกว่าคุณเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นจากเครื่องใด, การตั้งค่า, แอพแครช (App crashes), ข้อมูลสถานะของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Phone State), ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย IP address, GPS เซ็นเซอร์, จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำมาปรับแต่งการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ อาทิ การจัดทำหน้าจอแสดงผลก่อนการเข้าถึงหน้าหลักของแอพพลิเคชั่น (Splash Screen), การสลับรูปแบบการใช้งานและปรับระดับเสียงในการนำทาง เป็นต้น คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตให้ ‘แคมป์ป้า’ เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน (Current location) หรือ รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ (Contacts) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ อาทิ การช่วยค้นหาที่พัก, ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับคุณ หรือใช้ในการส่งข้อความสั้น (SMS)
 • ข้อมูลกล้องถ่ายรูป: ‘แคมป์ป้า’ อาจเข้าถึง รวบรวม และประมวลผลข้อมูลรูปถ่าย, วิดีโอ และสถานที่ของรูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณ เพื่อให้แอพพลิเคชั่นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้งานได้
 • ข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล (Storage): ‘แคมป์ป้า’ อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิตอล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ อาทิ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บบราวเซอร์ และแครชของข้อมูลแอพพลิเคชั่น เพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นสามารถอ่าน หรืออัปเดตข้อมูลแผนที่พื้นที่ที่ถูกบันทึกไว้
 • คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (Cookies and Similar Technologies): ‘แคมป์ป้า’ อาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการของ ‘แคมป์ป้า’ โดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อระบุเบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ และเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณมีการโต้ตอบกับบริการของ ‘แคมป์ป้า’ และคู่ค้า เช่น บริการโฆษณา เป็นต้น
 • การติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า: ไม่ว่าคุณจะติดต่อ ‘แคมป์ป้า’ ผ่านเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ หรือทางช่องทางอื่น ๆ อาทิ ผ่านเว็บไซต์ของคู่ค้า หรือทางโซเชียลมีเดีย ทั้งการสอบถามข้อมูล หรือการให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บผ่านช่องทางเหล่านี้เช่นเดียวกัน
 • การติดต่อกับผู้ให้บริการที่พัก: หากมีการติดต่อระหว่างคุณกับบุคคลใดผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ อาทิ การแจ้งเวลาเช็คอินกับทางผู้ให้บริการที่พัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการเพิ่มเติม ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
 • การเขียนรีวิว: คุณอาจได้รับคำเชิญให้ร่วมเขียนเล่าประสบการณ์การใช้บริการที่พัก (รีวิว) เมื่อคุณเขียนรีวิวแล้ว ข้อมูลที่คุณกล่าวถึงในการรีวิว, ชื่อบัญชีสมาชิก และรูปภาพโปรไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
 • ข้อมูลโซเชียลมีเดีย: เพื่อโฆษณา, พัฒนา และอำนวยความสะดวกสำหรับบริการของ ‘แคมป์ป้า’ ระบบของ ‘แคมป์ป้า’ เปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ด้วยหนึ่งในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณได้ ซึ่งจะช่วยลดการจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต่างกันสำหรับบริการออนไลน์ต่าง ๆ โดยคุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ กับบัญชีโซเชียลมีเดียที่เลือกไว้ได้ทุกเมื่อตามต้องการ การเชื่อมต่อนี้จะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่างบัญชีโซเชียลมีเดียกับ ‘แคมป์ป้า’ อาทิ อีเมล, อายุ หรือรูปโปรไฟล์ที่บันทึกไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ โดยจะเป็นไปตามที่คุณได้อนุญาตไว้ ‘แคมป์ป้า’ อาจรวมบริการอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย (เช่น บริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับ ‘แคมป์ป้า’ หรือกับคนรู้จักของคุณเกี่ยวกับบริการของ ‘แคมป์ป้า’ ได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ‘แคมป์ป้า’ จะไม่จัดเก็บ: ‘แคมป์ป้า’ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม, พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ

Q2: ‘แคมป์ป้า’ มีวัตถุประสงค์อะไรในการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

 • ‘แคมป์ป้า’ รวบรวม, จัดเก็บ, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการการจองที่พัก, การคำนวณและเรียกเก็บค่าใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อยืนยันการจอง, การแก้ไขการจอง และการแจ้งเตือนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของ ‘แคมป์ป้า’ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยกระดับประสบการ์ณการใช้งานของคุณ ‘แคมป์ป้า’ จะนำข้อมูลไปปรับปรุงระบบการค้นหา วิจัยการตลาด และพัฒนาบริการของ ‘แคมป์ป้า’
 • ‘แคมป์ป้า’ จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด เพื่อสร้างข้อมูลบัญชีสมาชิก ที่คุณจะสามารถจัดการการจองที่พักของคุณได้ด้วยตนเอง, การตั้งค่าต่าง ๆ บนบัญชีสมาชิกของคุณจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถค้นหาและติดต่อกับที่พักที่คุณถูกใจและเตรียมการจองล่วงหน้าได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงคุณอาจได้รับสิทธิพิเศษจากรายการโปรโมชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ ผ่านทางบัญชีสมาชิกเช่นกัน ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาพัฒนาบริการใหม่ๆ ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ (Customize) อาทิ แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องและแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่คุณ ‘แคมป์ป้า’ จึงอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์
 • การให้บริการลูกค้า (Customer service): ‘แคมป์ป้า’ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลการจองที่พักของคุณเพื่อการบริการที่ถูกต้องและให้การช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ในการใช้งานแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ได้อย่างรวดเร็ว
 • กิจกรรมทางการตลาด (Marketing activities): ‘แคมป์ป้า’ จะใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรโมชั่นที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่แสดงบนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ , คู่ค้า หรือ โซเชียลมีเดีย เพื่อให้บริการและการทำการตลาดของแคมป์ปามีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจว่า ‘แคมป์ป้า’ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องให้คุณได้
 • การติดต่อระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่พัก: ‘แคมป์ป้า’ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดที่พัก, คำขอจอง หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนี้จะถูกบันทึก และวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันการหลอกลวง ให้การดำเนินการสอดคล้องและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อสืบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือระงับการสื่อสารที่ ‘แคมป์ป้า’ เชื่อว่ามีเนื้อหามุ่งร้ายหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณ, ผู้ให้บริการที่พัก, แคมป์ป้า หรือผู้อื่น
 • การติดต่อระหว่างคุณและ ‘แคมป์ป้า’ : ‘แคมป์ป้า’ อาจมีการติดต่อกับคุณในบางกรณี อาทิ หากการจองยังไม่เสร็จสิ้น คุณจะได้รับการติดต่อเพื่อเชิญชวนให้คุณทำการจองต่อ ซึ่งคุณสามารถทำการจองต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้ โดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่ หรือใส่ข้อมูลการจองซ้ำอีก คุณอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอให้เขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก ‘แคมป์ป้า’ หรือผู้ให้บริการที่พัก โดยคุณสามารถใช้นามแฝงหรือส่งรีวิวแบบไม่เปิดเผยชื่อได้เช่นกัน
 • การติดต่อผ่านโทรศัพท์: ขณะที่คุณพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ ‘แคมป์ป้า’ ‘แคมป์ป้า’ อาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรม รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียน, ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ จะบันทึกการสนทนาแค่บางรายการและจะจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า ‘แคมป์ป้า’ มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลบันทึกดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย
 • การพัฒนาการบริการ: ‘แคมป์ป้า’ ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดทำสถิติเกี่ยวกับธุรกิจของ ‘แคมป์ป้า’ โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่าบริการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีผู้มาใช้บริการอย่างไร และท้ายที่สุดก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและปรับแต่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะใช้ข้อมูลนามแฝงเพื่อการวิเคราะห์นี้
 • วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย: สุดท้ายนี้ ในบางกรณี ‘แคมป์ป้า’ อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดการและแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนและการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานบริการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย
 • คุณมีทางเลือกอย่างอิสระในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ‘แคมป์ป้า’ อย่างไรก็ตาม ‘แคมป์ป้า’ อาจไม่สามารถให้บริการบางรายการแก่คุณได้หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ‘แคมป์ป้า’ ไม่สามารถดำเนินการกับการจองที่พักของคุณได้ หากไม่ได้รับชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ
 • หาก ‘แคมป์ป้า’ ใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบต่อตัวคุณอย่างมีนัยสำคัญ ‘แคมป์ป้า’ จะใช้มาตรการที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของคุณเสมอ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

Q2: ‘แคมป์ป้า’ มีวัตถุประสงค์อะไรในการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

 • ‘แคมป์ป้า’ รวบรวม, จัดเก็บ, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการการจองที่พัก, การคำนวณและเรียกเก็บค่าใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อยืนยันการจอง, การแก้ไขการจอง และการแจ้งเตือนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของ ‘แคมป์ป้า’ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยกระดับประสบการ์ณการใช้งานของคุณ ‘แคมป์ป้า’ จะนำข้อมูลไปปรับปรุงระบบการค้นหา วิจัยการตลาด และพัฒนาบริการของ ‘แคมป์ป้า’
 • ‘แคมป์ป้า’ จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด เพื่อสร้างข้อมูลบัญชีสมาชิก ที่คุณจะสามารถจัดการการจองที่พักของคุณได้ด้วยตนเอง, การตั้งค่าต่าง ๆ บนบัญชีสมาชิกของคุณจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถค้นหาและติดต่อกับที่พักที่คุณถูกใจและเตรียมการจองล่วงหน้าได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงคุณอาจได้รับสิทธิพิเศษจากรายการโปรโมชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ ผ่านทางบัญชีสมาชิกเช่นกัน ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาพัฒนาบริการใหม่ๆ ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ (Customize) อาทิ แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องและแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่คุณ ‘แคมป์ป้า’ จึงอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์
 • การให้บริการลูกค้า (Customer service): ‘แคมป์ป้า’ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลการจองที่พักของคุณเพื่อการบริการที่ถูกต้องและให้การช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ในการใช้งานแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ได้อย่างรวดเร็ว
 • กิจกรรมทางการตลาด (Marketing activities): ‘แคมป์ป้า’ จะใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรโมชั่นที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ทั้งที่แสดงบนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ , คู่ค้า หรือ โซเชียลมีเดีย เพื่อให้บริการและการทำการตลาดของแคมป์ปามีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจว่า ‘แคมป์ป้า’ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องให้คุณได้ 
 • การติดต่อระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่พัก: ‘แคมป์ป้า’ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดที่พัก, คำขอจอง หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนี้จะถูกบันทึก และวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันการหลอกลวง ให้การดำเนินการสอดคล้องและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อสืบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือระงับการสื่อสารที่ ‘แคมป์ป้า’ เชื่อว่ามีเนื้อหามุ่งร้ายหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณ, ผู้ให้บริการที่พัก, แคมป์ป้า หรือผู้อื่น
 • การติดต่อระหว่างคุณและ ‘แคมป์ป้า’ : ‘แคมป์ป้า’ อาจมีการติดต่อกับคุณในบางกรณี อาทิ หากการจองยังไม่เสร็จสิ้น คุณจะได้รับการติดต่อเพื่อเชิญชวนให้คุณทำการจองต่อ ซึ่งคุณสามารถทำการจองต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้ โดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่ หรือใส่ข้อมูลการจองซ้ำอีก คุณอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอให้เขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก ‘แคมป์ป้า’ หรือผู้ให้บริการที่พัก โดยคุณสามารถใช้นามแฝงหรือส่งรีวิวแบบไม่เปิดเผยชื่อได้เช่นกัน
 • การติดต่อผ่านโทรศัพท์: ขณะที่คุณพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ ‘แคมป์ป้า’ ‘แคมป์ป้า’ อาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรม รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียน, ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ จะบันทึกการสนทนาแค่บางรายการและจะจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า ‘แคมป์ป้า’ มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลบันทึกดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย
 • การพัฒนาการบริการ: ‘แคมป์ป้า’ ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดทำสถิติเกี่ยวกับธุรกิจของ ‘แคมป์ป้า’ โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่าบริการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีผู้มาใช้บริการอย่างไร และท้ายที่สุดก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและปรับแต่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ ‘แคมป์ป้า’ พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะใช้ข้อมูลนามแฝงเพื่อการวิเคราะห์นี้
 • วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย: สุดท้ายนี้ ในบางกรณี ‘แคมป์ป้า’ อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดการและแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนและการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานบริการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย
 • คุณมีทางเลือกอย่างอิสระในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ‘แคมป์ป้า’ อย่างไรก็ตาม ‘แคมป์ป้า’ อาจไม่สามารถให้บริการบางรายการแก่คุณได้หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ‘แคมป์ป้า’ ไม่สามารถดำเนินการกับการจองที่พักของคุณได้ หากไม่ได้รับชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ
 • หาก ‘แคมป์ป้า’ ใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบต่อตัวคุณอย่างมีนัยสำคัญ ‘แคมป์ป้า’ จะใช้มาตรการที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของคุณเสมอ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

 

Q3: ‘แคมป์ป้า’ จัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร?

‘แคมป์ป้า’ ใช้ระบบปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งให้ ‘แคมป์ป้า’ ทราบ โดยมีการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของ ‘แคมป์ป้า’ โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ‘แคมป์ป้า’ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่ ‘แคมป์ป้า’ คิดว่าจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของ ‘แคมป์ป้า’ ได้ และเพื่อดูแลบัญชีสมาชิกของคุณ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อพิพาทใด ๆ และเพื่อให้ ‘แคมป์ป้า’ สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 

Q4: ‘แคมป์ป้า’ จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใครบ้างหรือไม่?

‘แคมป์ป้า’ จะไม่มีการเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของ ‘แคมป์ป้า’ แก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ‘แคมป์ป้า’ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 • ได้รับการอนุญาตจากคุณ
 • ใช้สำหรับการประมวลผลภายนอกและบริษัทคู่ค้าที่มีหน้าที่บริหารจัดการแอพพลิเคชั่นตามสัญญากับบริษัทโดยตรง เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัท ‘แคมป์ป้า’ และคุณ
 • ใช้สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของคุณและผู้ใช้บริการอื่น
 • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Q5: คุณจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งกับ ‘แคมป์ป้า’ มาแล้วได้อย่างไรบ้าง?

 • หากคุณต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง (Call Detail Record) คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ‘แคมป์ป้า’ มีอยู่เกี่ยวกับคุณได้
 • หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง คุณสามารถแจ้งให้ ‘แคมป์ป้า’ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นได้ ในการนี้ ‘แคมป์ป้า’ จะบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หากคุณมีบัญชีสมาชิก คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างด้วยตนเองได้เช่นกัน
 • ในกรณีที่ ‘แคมป์ป้า’ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือผลประโยชน์สาธารณะ คุณมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ทุกเมื่อตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

 

หากคุณประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบข้อมูล หรือคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่คุณไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อ ‘แคมป์ป้า’ ที่ dataprotection@campa.co.th

 

เมื่อใดที่คุณใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ ‘แคมป์ป้า’ จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ (ซึ่งจะเรียกว่า “คุกกี้” ด้วยเช่นกันในเอกสารนี้) คุกกี้สามารถนำมาใช้ได้หลายวิธี เช่น เพื่อให้เว็บไซต์ ‘แคมป์ป้า’ ดำเนินไปอย่างราบรื่น, เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (Traffic Analysis) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา

 

คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์คือไฟล์ข้อความ (Text) ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ต่าง ๆ สร้างขึ้นและบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ เพื่อทำหน้าที่จดจำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์หลังการเข้าสู่ระบบ (Login), การลงทะเบียนฟอร์มเหล่านี้จะต้องส่งคำขออนุญาตให้ติดตั้งคุกกี้และได้รับการอนุมัติการติดตั้งจากคุณก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้ 

 

คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือคุกกี้ที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น ทั้งนี้คือคุกกี้ของ ‘แคมป์ป้า’ เอง ‘แคมป์ป้า’ จะไม่สามารถจดจำข้อมูลการตั้งค่าเมนู, ธีม, ภาษา หรือการยืนยันตัวตน (User authentication) ของคุณบนเว็บไซต์ได้เลย ทำให้คุณต้องดำเนินการเหล่านี้ซ้ำทุกครั้งที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หากคุณไม่เปิดการใช้งานคุกกี้ส่วนนี้

 

คุกกี้บุคคลที่สาม คือคุกกี้ที่เว็บไซต์อื่น ๆ เป็นผู้สร้างขึ้น โดยเป็นคุกกี้ที่ใส่เข้าไปในโดเมนของ ‘แคมป์ป้า’ โดยคู่ค้าที่ ‘แคมป์ป้า’ อนุญาต อาทิ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ, ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย หรือพันธมิตรด้านการโฆษณา ซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง อาทิ โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม เป็นต้น

 

โดยคุกกี้ทั้งสองนี้จะแบ่งย่อยออกเป็น

คุกกี้แบบเซสชั่น (ชั่วคราว) ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ จากนั้นคุกกี้ประเภทนี้ก็จะถูกลบไป

 

คุกกี้แบบถาวร ทำหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยความจำระยะยาวของเว็บไซต์ จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไป และจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว เพื่อช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

บนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ‘แคมป์ป้า’ พยายามใช้เฉพาะคุกกี้แบบถาวร (หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้เฉพาะคุกกี้แบบถาวร) ที่มีอายุการใช้งานจำกัด (อาจมีอายุ 1-2 ปี ก่อนจะถูกลบออก) อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือในกรณีพิเศษอื่น ๆ บางครั้ง ‘แคมป์ป้า’ อาจจำเป็นต้องให้คุกกี้มีอายุการใช้งานนานขึ้น

 

คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์อาจจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น IP address ของคุณหรือข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวตนได้ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเปิดดูและโต้ตอบบนแพลตฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูลนี้ช่วยให้คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์สามารถจดจำความต้องการส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณสำหรับบริการออนไลน์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์วิธีที่คุณใช้บริการดังกล่าวได้

 

นอกจากคุกกี้แล้ว ‘แคมป์ป้า’ ยังใช้เทคโนโลยีติดตามทำงานคล้ายคลึงกันด้วยเช่นกันโดยเว็บไซต์, อีเมล และแอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ อาจมีการใช้ไฟล์ภาพขนาดเล็ก หรือโค้ด (Code) ที่เขียนขึ้นเพื่อจดบันทึกวิธีที่คุณใช้งานโต้ตอบบนแพลตฟอร์มเหล่านั้น โดยมีทั้ง “เว็บบีคอน” “สคริปต์” “URL ติดตาม” หรือ “ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์” (SDK):

 

เว็บบีคอน หรือ เว็บบั๊ก หรือเคลียร์ GIF คือภาพกราฟฟิกขนาด 1 พิกเซลที่สามารถส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณผ่านคำขอจากหน้าเว็บ, ในแอพพลิเคชั่น, โฆษณา หรือข้อความอีเมล HTML เว็บบีคอนใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ อาทิ ข้อมูลประเภทอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการ ตลอดจน IP address และระยะเวลาในการเข้าชม นอกจากนี้ เว็บบีคอนยังใช้เพื่อสนับสนุนและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเพื่อเปิดให้ระบบใส่คุกกี้เข้ามา

 

สคริปต์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเว็บของ ‘แคมป์ป้า’ สคริปต์ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น สคริปต์ช่วยให้ฟีเจอร์บางอย่างด้านความปลอดภัยสามารถทำงานได้ และช่วยเปิดใช้งานฟีเจอร์อินเทอร์แอคทีฟแบบพื้นฐานบนเว็บไซต์ของ ‘แคมป์ป้า’ สคริปต์ยังสามารถนำไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณาได้เช่นกัน อาทิ ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์หน้าต่างที่คุณเข้าชมหรือสิ่งที่คุณค้นหา

 

URL ติดตาม เป็นลิงก์ที่มีข้อมูลระบุเฉพาะ โดยใช้เพื่อติดตามว่าเว็บไซต์ใดนำคุณมายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ‘แคมป์ป้า’ ซึ่งอาจเป็นการเข้าจากหน้าโซเชียลมีเดีย, ตัวช่วยค้นหา (search engine) หรือหนึ่งในเว็บไซต์คู่ค้าของ ‘แคมป์ป้า’

 

Software Development Kits (SDK) เป็นส่วนหนึ่งของซอร์สโค้ดของ ‘แคมป์ป้า’ แอพพลิเคชั่น ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ในเบราว์เซอร์แต่ข้อมูล SDK จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแอพพลิเคชั่น SDK ใช้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือส่งการแจ้งเตือนแบบพุชซึ่งปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และเพื่อให้ทำเช่นนี้ได้ SDK จะบันทึกข้อมูลระบุเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ID อุปกรณ์และ IP address รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณในแอพพลิเคชั่น และตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณ

 

ตัวอย่างข้อมูลที่คุกกี้รวบรวม:

 

IP address, ID อุปกรณ์, หน้าที่เข้าชม, ประเภทเบราว์เซอร์, ข้อมูลการเบราว์ซิ่ง, ระบบปฏิบัติการ, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ไทม์แสตมป์, ข้อมูลว่าคุณตอบสนองต่อโฆษณาหรือไม่, URL ที่นำคุณมา และฟีเจอร์ที่ใช้หรือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

 

คุกกี้ช่วยจดจำว่าคุณเป็นผู้ใช้คนเดียวกันเมื่อคุณใช้งานหน้าต่างบนเว็บไซต์หนึ่ง ๆ หรือเมื่อใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้งานข้ามเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’

 

Q6: ทำไม ‘แคมป์ป้า’ ถึงใช้เทคโนโลยีเหล่านี้?

เพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ และบริการการชำระเงิน

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ผ่านการศึกษาวิธีที่คุณใช้งานและปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม

เพื่อให้บริการโฆษณาที่คัดสรรเฉพาะความสนใจของคุณ ผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ อีเมล และเว็บไซต์ของคู่ค้า

เพื่อติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของแพลตฟอร์มและการโฆษณาของ ‘แคมป์ป้า’

เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพิ่มความปลอดภัย และอำนวยการสืบสวนหากมีกรณีไม่น่าไว้วางใจ

เพื่อพัฒนาการบริการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยผลิตภัณฑ์

เพื่อเชื่อมโยงโซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ ‘แคมป์ป้า’ : วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกดถูกใจหรือแชร์เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์บนโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat และ LinkedIn ได้

ในหลายๆกรณี คุณสามารถตั้งค่าเลือกรับคุกกี้พื้นฐานบางตัวที่จำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์มและเลือกไม่รับคุกกี้บางอย่างได้ ผ่านการตั้งค่าบนเว็บเบราวเซอร์ของคุณ ทั้งนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างบนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ หากคุณเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ทั้งนี้โปรดทราบว่าเอกสารเกี่ยวกับคุกกี้อาจมีการอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราว

 

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุกกี้นี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ dataprotection@campa.co.th