กรุณาอ่านนโยบายการใช้งานคูปอง โค้ดส่วนลด หรือ แต้มสะสมอย่างละเอียด หากคุณได้ดำเนินการใช้คูปอง โค้ดส่วนลด หรือ แต้มสะสมเพื่อแลกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

 

บริษัท แคมป้าทีเอช จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ‘แคมป์ป้า’ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทุกครั้งก่อนการใช้งาน เพราะ ‘แคมป์ป้า’ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อคุณเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’

 

การเข้าพักที่ที่สำเร็จสมบูรณ์ หมายถึง การจองที่พักที่ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อย และผู้เข้าพัก เช็คอิน (Check-in) และเช็คเอ้าท์ (Check-out) ครบตามกำหนดการจอง

 

การใช้งานคูปอง และโค้ดส่วนลด

 • ในการจองที่พักหนึ่งครั้งสามารถใช้คูปอง หรือโค้ดส่วนลดเพียงคูปองเดียวหรือหมายเลขรหัสชุดเดียวเท่านั้น
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือ ขอคืนได้
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลด ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับคูปอง หรือโปรโมชั่นส่วนลดอื่นของ ‘แคมป์ป้า’ ได้
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดจะมีมูลค่าต่างกันไป โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดรวมสุทธิของราคาที่พัก
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดสามารถนำมาใช้ได้ในการจองที่พักผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ เท่านั้น
 • ผู้จองที่พักสามารถใส่ หมายเลขคูปอง หรือ โค้ดส่วนลด ได้ที่ช่อง "คูปองส่วนลด"
 • บน แพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ระหว่างทำการยืนยันและชำระเงิน หากผู้จองที่ไม่ได้ระบุหมายเลขส่วนลดในขั้นตอนที่กำหนดนี้ ส่วนลดจะไม่ถูกหักออกจากยอดสุทธิ และไม่ถือว่าการใช้คูปองหรือโค้ดส่วนลดสำเร็จผล ผู้จองที่พักจะไม่สามารถขอใช้ส่วนลดหลังจากยืนยันการจองรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดมีอายุจำกัดตามที่ระบุบนหน้าสะสมคูปองในโปรไฟล์สมาชิกของคุณ
 • หากคูปอง หรือโค้ดส่วนลดถูกลบโดยผู้จองที่พัก คูปอง หรือโค้ดส่วนลดนั้นไม่สามารถเรียกคืนหรือขอใหม่ได้อีก
 • คูปอง หรือโค้ดส่วนลดไม่สามารถนำไปใช้กับรายการการจองที่พักที่เกิดขึ้นแล้วได้
 • หากคูปอง หรือโค้ดส่วนลดถูกใช้ไปแล้ว แต่การจองที่พักถูกยกเลิกโดยผู้จองที่พัก คูปอง หรือโค้ดส่วนลดนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
 • ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ จากความเสียหาย สูญหาย หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการยอมรับหรือใช้งาน คูปอง หรือโค้ดส่วนลด
 • ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ จากการสูญหายของข้อมูลหมายเลขส่วนลด อีเมล หรือการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผู้จองที่พักไม่ได้รับ หรือข้อมูลที่คาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบสื่อสาร และการป้องกันข้อมูล
 • ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแจกคูปอง หรือโค้ดส่วนลดได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของการใช้งานคูปอง หรือโค้ดส่วนลดจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปอง (เช่น ช่วงระยะเวลาการใช้งาน, จำนวนเงินที่ลดราคา, รายการที่พักที่ร่วมรายการ, และยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมใด ๆ)
 • ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้คูปอง หรือโค้ดส่วนลดในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 • กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองหรือโค้ดส่วนลด
 • การใช้คูปอง หรือโค้ดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปอง หรือโค้ดส่วนลด 1 ชุดรหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีสมาชิก หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยผู้เข้าพักรายเดียวกันหรือกลุ่มผู้เข้าพักเดียวกัน
 • การใช้คูปอง หรือโค้ดส่วนลด โดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปอง หรือโค้ดส่วนลดไปขาย)