ข้อกำหนดต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ Campa Credit (แคมป์ป้าเครดิต) การจองใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของแคมป์ป้าโดยใช้ แคมป์ป้าเครดิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแคมป์ป้า และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการอ่านและทำความเข้าใจข้อบังคับก่อนใช้งานแคมป์ป้าเครดิต

การใช้แคมป์ป้าเครดิต

แคมป์ป้าเครดิต สามารถใช้จองที่พักโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มแคมป์ป้าเท่านั้น แคมป์ป้าเครดิตไม่ใช่เงินสดและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ คุณไม่สามารถส่งต่อ ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนแคมป์ป้าเครดิตให้กับผู้อื่นได้

ในการใช้แคมป์ป้าเครดิต คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้แคมป์ป้าเครดิตเพียงบางส่วน หรือใช้เต็มจำนวนที่คุณมี ได้ที่หน้าชำระเงิน (Check-out) หากพ้นขั้นตอนการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถขอใช้แคมป์ป้าเครดิตในการจองนั้นได้อีก คุณสามารถตรวจสอบยอดแคมป์ป้า เครดิตคงเหลือได้ที่โปรไฟล์ของคุณ และเลือกเมนู Campa Credit คุณสามารถดูขั้นตอนการใช้งานแคมป์ป้าเครดิตโดยละเอียดได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

หากคุณยกเลิกการจองที่พัก ที่จองโดยใช้แคมป์ป้าเครดิต คุณมีสิทธิจะได้รับแคมป์ป้าเครดิตนั้นคืนโดยแคมป์ป้าเครดิตนั้นจะมีอายุการใช้งานเท่าเดิมที่คุณได้รับมาครั้งแรก แคมป์ป้าเครดิตมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่คุณได้เครดิตเข้าบัญชี หากแคมป์ป้าเครดิตหมดอายุ จะถือว่าจำนวนเครดิตนั้นในบัญชีของคุณเป็นโมฆะ จะไม่มีการมอบเครดิตคืนสู่บัญชีของคุณอีกครั้ง


แคมป์ป้าเครดิตได้มาอย่างไร

 

1. คุณจะได้รับแคมป์ป้าเครดิตในกรณีที่คุณยกเลิกการจองที่พักและต้องการยอดชำระคืนเป็นเครดิตไว้ใช้ในการจองในอนาคต แทนการรับเงินสดหลังหักค่าธรรมเนียมคืน โดยการยกเลิกการจองจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของที่พักที่คุณจองไว้ กรุณาตรวจสอบนโยบายของแต่ละที่พักก่อนทำการยกเลิกการจอง

 

2. รับแคมป์ป้าเครดิตจากการซื้อแคมป์ป้าเครดิตล่วงหน้าตามโปรโมชั่นของ "แคมป์ป้า"